Nu arunca painea > Fiecare gest contează  > România împotriva risipei de hrană

România împotriva risipei de hrană

Risipa alimentară a devenit o problemă vitală chiar și la noi în țară. Întreaga societate civilă ar trebui să conștientizeze câtă hrană este aruncată zilnic din gospodăriile tuturor. Conform statisticilor Asociației Mai Mult Verde, aruncăm anual aproximativ 250 de kg de produse alimentare pe cap de locuitor, în vreme ce 4,74 de milioane de locuitori trăiesc la limita subzistenței și se străduiesc să își asigure minimum de hrană. 5 milioane de tone de deșeuri sunt eliberate anual la nivelul țării noastre. Cea mai mare risipă de hrană se înregistrează în mediul urban, toată această risipă alimentară conducând și la poluarea mediului înconjurător (pierderi ale resurselor de apă, sol și energie, emisii de gaze, apariția efectului de seră, schimbări ale climei).
Asociația Mai Mult Verde împreună cu alți colaboratori, Verein.foodwaste.ch și Fundația Centrul de Resurse pentru Participarea Publică (CeRe), cu sprijinul EPC Consultanță de Mediu s-au implicat în ,,Studiul privind risipa de hrană în România pe lanțul de distribuție, de la producători și importatori, la consumatorii din mediul urban”. Acest proiect a presupus transmiterea unor chestionare principalilor actori implicați în această acțiune: publicul larg, producători, procesatori, retaileri, sectorul HoReCa, organizațiilor care activează în sectorul social, instituțiilor care preiau deșeurile alimentare. 

Proiectul ,,România împotriva risipei alimentare” își propune să educe publicul larg și să îl determine să realizeze că risipa alimentară a devenit o problemă reală, ce poate fi combătută doar prin conștientizarea și implementarea politicilor publice în acest domeniu.
Asociația Mai Mult Verde își propune să investească o parte din fondurile pe care le primesște prin donații în actualizarea platformei www.foodwaste.ro. Site-ul se va adresa tuturor consumatorilor, pe care își propune să îi informeze cu privire la modalitățile de avertizare, prevenire a risipei alimentare. De asemenea, se dorește ca site-ul să aibă o rubrică destinată companiilor care pot ridica și livra alimentele care se află în apropierea datei de expirare. Totodată, proiectul își propune să organizeze și Caravana ,,România împotriva risipei de hrană” menită să educe și să implice cetățenii în înlăturarea acestei risipe. Caravana ar trebui să se deplaseze în instituții de învățământ, târguri și festivaluri unde să proiecteze și câteva filme documentare.

Un alt partener care s-a alăturat inițiativei celor de la Asociația Mai Mult Verde este constituit din Lidl, mai exact clienții și angajații săi. În perioada 1 aprilie-30 iunie, a fost colectată suma de 20 000 de euro în urnele de donații, suma fiind dublată prin contribuția companiei și ajungând astfel, la 40 000 de euro, cu scopul de a susține proiectele asociației din sfera luptei împotriva risipei alimentare.